کمــــــــک! :(

و باید اعتراف کنیم که برای انتخاب استاد و پروژه در میان ِ زمین و آسمان معلق و مبهوت و متحیر مانده ایم! باشد که رستگار شویم!

/ 2 نظر / 16 بازدید
حس نهان

دس دس نکن زود انتخاب کن و قالش رو بکن

بردیا

عیب نداره بابا....بالاخره باید یه جور تموم بشه دیگه....[پلک]