دنیای من

اینجا هنوز تنها جای امن و راحت ِ برای نوشتنم ، اینجا هنوز سرزمین ِ منه ، فقط مال منه ، بدون اینکه لازم باشی با هیچ کسی قسمتش کنم ، من هنوز اینجا رو دوست دارم ، خیلی!

/ 1 نظر / 4 بازدید