والله!

طرف دیشب ساعت 1 و نیم ِ شب زنگ زده منو از خواب پرونده! مریضن ملت به خدا!

___________

پی نوشت : توی این دوره زمونه دیگه مزاحم تلفنی شدن خیلی خز ِ دیگه! دروغ میکنم بگید دروغ میگی!

/ 2 نظر / 12 بازدید
مریم غرغرو

والله! لابد این مزاحمه تو دوران "فوت (fout) تلفنی" خوابیده تازه بیدار شده [نیشخند]

بردیا

خیلی هم خوب کاری کرده....اعتراض داری بیا سر کوچه دعوا....!!![زبان][چشمک]