این چه وضعشه آخه!

همه بهم میگن تو حتما دوست پسر داری! هر چی هم که میگم ندارم باور نمیکنن! اِی بابا! آش ِ نخورده و دهن سوخته!

/ 5 نظر / 14 بازدید
اميرخان

حالا مگه پسرا چه آش دهن سوزی هستن که نداشتنشون مساوی با آش نخورده و دهن سوخته باشه ؟

بردیا

بد دردیه انصافا...!!![ناراحت] راستی صبر کن ببینم....!! مگه من خان داداشت نیستم.....؟!![عصبانی] ای خاک وچوک...!! چه جسارتا....!!![عصبانی] الان میام به حسابت میرسم.....!!![عصبانی]

یک رهگذر

قابل توجه امیرخان!! از طرف خودت صحبت کردی فقط !! نه به "خان"ش نه به این نظرااتش [ابله]

یک رهگذر

اره حتما !! چون "شازده" هم بخاطر شازدگیش طرف خانوماا رو گرفته!! [ابرو]

یک رهگذر

پس به نظرم:به نظرت نظرش عین حقیقته!(جمله بندی رو حال کن) "که پسرا همچین موجودات به درد بخوری نیستن. آره شاازده؟! چون طرف اونو داری میگیری (نمیخواستم ادامه بدم ولی نشد.)[شرمنده]