:))

اینو بگم یکم با هم بخندیدم :

توی کلاسمون یه پسر ِ بود که هر وقت می دیدمش و چشمش می افتاد توی چشمم همچین با حالت قهر چشماش رو می چرخوند یه طرف دیگه که بیا و ببین! اصلا انگار حقش رو خورده باشم! خداییش به سرم زده ایندفعه برم بپرسم شاید واقعا دشمنیم با هم و من خبر ندارم ، خب ببینم اگه اینجور ِ منم دیگه چشم قره/غره برم بهش از این به بعد! نیشخند والله!

/ 0 نظر / 9 بازدید