?/؟

دهلم براش تهنگ شده!

______________

پی نوشت : دقیقا به همین غلیظی که نوشتم! مژه

/ 8 نظر / 9 بازدید
بردیا

چشمم روشن.............!!!!![عصبانی][عصبانی] الان میرم این بیلم رو میارم.........!! امضا: خان داداشت!![عصبانی][زبان]

بردیا

خب....اون دفعه که حسابی با بیل از خجالتت در اومدم....حالا بازم دلت براش تنگ شده یا نه....؟!!! این بار دارم بصورت کاملا مهربانانه و داداشانه و کاملا بصورت گفتمان سوالم رو می پرسم و اصلا از بیل خوردن وکتک خوردن ترسی نداشته باش و جواب سوالم رو بده...!![مغرور][متفکر] ----- البته شازده این بیلم رو همین جوری کنار دستم گذاشتم ها....اصلا فکر بد نکن آبجی....[متفکر] امضا:خان داداشت!![نیشخند]

کوه یخ

چطوری بچه؟ [شوخی]

مجتبی

سلام شازده جان! چه خبرا؟ گفتم بپرسم اگه بازم دلت براش تنگ شده برم بیلم رو بیارم ....!![متفکر][نیشخند]

مجتبی

حالا کار از محکم کاری که عیب نمیکنه شازده....من کتک بزنم بد نیست باور کن...!!![خنده][خنده]