:((

بذار اینم بگم که یکم گریه کنیم دور همی :

قبل از امتحان به یه عده که میگم درس چی خوندی؟! میگه : هیچی بابا! دلت خوشه ها!

بعد از امتحان که میشه و میگم چه طور بود امتحان؟! میگه : خوب نبود! من همه ی ترم خودم رو کشتم و این درس رو خوندم ولی اینجور شد!

_____________

پی نوشت : یعنی من از اینجور آدما حـــــــــــــــالم به هم می خوره!

/ 1 نظر / 15 بازدید
ماهی

چیزی که زیاد دیدم!!!