کیست؟!

آسمان چشم اون آئیــنه ی کیست؟!

آنکه چون آئیـــــــــــنه با من روبرو بود!

درد و نفرین ، درد و نفرین بر سفر باد

سرنوشت این جدایــــی دست او بود

/ 0 نظر / 5 بازدید