نچ!

و فکر کنم اینجور که از شواهد امر بر می آید و این گونه که بویش در آمده برای بار دوّم پول بنده جهت وی پی ان را خوردند یک آبم روش! خنثی

/ 2 نظر / 13 بازدید
بردیا

حالا دو زاریم افتاد.....!!![پلک] حقته...!! تا تو باشی نخوای برادران محترم مخابرات رو دور بزنی.........!!!![زبان][ساکت] (شازده ناراحت نشی یه وقت....[پلک])

سایه سپید

می خوای به پسرخاله م بگم که از دوستش برات وی پی ان بگیره؟! برای من که این وی پی ان چند ماهه کار می کنه از دوستش گرفته