3>

و ما بسی حس میکنیم که عاشق شده ایم خیال باطل

__________

پی نوشت : البته هنوز مطمئن نیستیم 100% که احساسمان کاذب نباشد!

/ 3 نظر / 16 بازدید
مادموازل مری

:دی! شازده از همون سه نفره آیا؟؟ شازده خونسرد باشیاااااااااا :) ... عه! خب صبر میکردی امتحانای ترم رو بدی بعد :(