/:(

یعنی میخوام بدونم این کیه که یادداشتهای برتر هفته رو انتخاب میکنه؟!

لطفا اگه دیدیدش از طرف من ازش بخواهید " برتر" رو برامون تعریف کنه اوّل! والله!

/ 4 نظر / 16 بازدید
حس نهان

اونم یه ادمه که با سلیقه خودش انتخاب میکنه دیگه

مادمازل مری

[خنده] [خنده] [خنده] چی بگم والله! برتر یعنی چیزی که به صلاح مملک*ت باشد [نیشخند] و باعث ف*یلتر شدگی پرشین بلاگ نشود. برخی از برترها شامل انواع ادعیه و اخبار روز از سومالی و اینها میشود.[خرخون]

بردیا

آره به خدا....!![ناراحت] ریا میشه.... خود من تا بحال شونصد تا یادداشت برتر از خودم در وکردم ولی اینا استعدادم رو ندیده گرفتند....[عینک][نیشخند]