رعیت هم انقدر پر رو!

حال ِ یک استاد ِ پر رو را که فکر می کرد حق انتخابی دارد در حدّ اووووووو وه! دسته جمعی گرفته فرمودیم و رفت پی کارش ؛ دستمان هم درد نکند اصلن! حقش بود هم اصلن! نوش جانش هم باشد اصلن! تا این باشه واسه ما کلاس نذاره!

___________

پی نوشت : واسه 10 تا دانشجوی فوق داشت امروز و فردا می کرد! چه معنی میده!

/ 3 نظر / 12 بازدید
مرتضی

وای که چقدر هم از کاری که کرده اید راضی هستید!!!!!![چشمک][گل]

حس نهان

بیچاره استاده از نون خوردن افتاد!!!

بردیا

شازده رفتی نون استاد بیچاره رو آجر کردی...!![عصبانی] زن! اون کمربند منو بده تا حق اینو بذارم کف دستش...!![عصبانی]