حداحافظ

این یعنی آخرش! یعنی خداحافظ!

/ 2 نظر / 15 بازدید
پرنیان حامی

اینجا هنوز تنها جای امن و راحت ِ برای نوشتنم ، اینجا هنوز سرزمین ِ منه ، فقط مال منه ، بدون اینکه لازم باشی با هیچ کسی قسمتش کنم ، من هنوز اینجا رو دوست دارم ، خیلی! [گل]

پ ر ن س س

اگه به جات باشم یکمی بیشتر فکر میکنم!!! [رویا] تموم کردن به همین راحتی هم نیست! [گل]