:(

دقیقا از همون موقع شروع شد :

رفتم کفش بخرم ، از این بادیا خوشم اومد یکی خریدم!

از همون روز لامصب سقف آسمون سوراخ شد! د ِ هه! ناراحت

/ 3 نظر / 14 بازدید
مریم غرغرو

[خنده] ای جانم. پس تو بودی که باعث شدی انهمه برف و بارون بیاد شازده؟ [بغل]

بردیا

ااا.....شازده پس از پا قدم تو بود که هوا اینجوری شد ....آره؟[عصبانی]