بی ادب!

راننده تاکسیا توی یه صف واستاده بودن ، که یکیشون (پنجمین یا چهارمین نفر بود انگار!) به راننده تاکسی اولی داد زد : " برو جلو! د ِ برو جلو! برو جلو میگم نذار نفر جلوت بیاد عقب! " بعد که اوامرش تموم شد آروم تر گفت : " سیرابی! "

میخواستم بگم : عرضه داری اینم بلند بگو!

/ 1 نظر / 15 بازدید
مجتبی

[خنده][خنده] بابا تازه این با ادب بوده تازه...!![خنده]